MECANITZATS RAMON NURI S.L.

MECANITZATS RAMON NURI S.L. - Mecanitzats Ramon Nuri

COMPETITIVITAT,   FLEXIBILITAT    I     SERIETAT.

Mecanitzats Ramon Nuri S.L. va començar l'activitat l'any 1976 arrel del creixement del sector de la hidràulica. Any rere any l'empresa va anar creixent i agafant experiència amb el sector metal·lúrgic. Per aquest motiu, l'empresa va tenir que ubicar-se en un altre espai que, a la vegada, permetés la seva futura ampliació.

Actualment l'empresa consta de 1500 metres quadrats donant un servei les 24h del dia i actuant en els sectors de la hidràulica, del tèxtil, de l'agrícola, de la construcció, de l'eòlic, del ferroviari i en accessoris de la indústria en general.

Els nostres objectius prioritàris són complir amb les necessitats dels nostres clients prioritzant la qualitat i, a la vegada, oferint un servei complert i personalitzat.

QUALITAT MRN

QUALITAT MRN - Mecanitzats Ramon Nuri

Mecanitzats Ramon Nuri S.L.” disposa d'un equip de professionals que porten un seguiment sistemàtic com ara pautes de control per l'assegurament de la qualitat.
El departament disposa de tot tipus de calibres i d'instruments pel seguiment i control dels productes fabricats.

Instruments de control:

Þ Banc entre punts.
Þ Taula de granit.
Þ Calibres bloc patró (homologades).
Þ Micròmetres d'interiors de 5 a 100mm.
Þ Micròmetres d'exteriors de 0 a 400mm.
Þ Micròmetres de regates exteriors de 0 a 100mm.
Þ Micròmetres de rosques exteriors de 0 a 150mm.
Þ Columna vertical.
Þ Calibre tambor P-NP H7 de 6 a 50mm. (controlats).
Þ Les peces complexes es verifiquen amb màquina tridimensional.

Política de qualitat:

"MECANITZATS RAMON NURI, S.L.”, amb la finalitat de millorar la seva competitivitat, implanta un Sistema de Gestió de Qualitat segons el model ISO 9001.

La Direcció de l'empresa es compromet a aportar els recursos i la formació necessaris per tirar endavant el projecte. Així mateix, es vol conscienciar a tot el personal tant de la importància que té el client com de la  Millora Continua de les activitats desenvolupades per l'empresa  resumides en el Mapa de Processos.
 Amb la nova manera de treballar s'espera aconseguir una major Satisfacció del Client, una fidelització dels clients rentables i una aposta per tenir l'oportunitat de treballar per nous clients més exigents.

 - Mecanitzats Ramon Nuri